Privacyverklaring

Global Heartbeats vindt jouw privacy belangrijk en gaat zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Global Heartbeats is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring en verwerkt deze alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Gegevens van Global Heartbeats:

KvK-nummer     65005554
Gevestigd in      Apeldoorn
E-mail                 hello@globalheartbeats.com
Website              https://www.globalheartbeats.com

 

Welke gegevens worden verwerkt

Wanneer je gebruik maakt van het contactformulier of je plaatst een reactie op een blogpost, wordt gevraagd om een aantal gegevens. Alleen deze gegevens die je zelf hebt verstrekt, worden door Global Heartbeats verwerkt. Dit zijn doorgaans de volgende gegevens:

  • Voor- en achternaam;
  • E-mailadres;
  • IP-adres.

Global Heartbeats maakt gebruik van een shop bij Werk aan de Muur welke is gekoppeld aan de website www.globalheartbeats.com. Een aankoop en verwerking van gegevens gebeurt via de website van Werk aan de Muur. Om te weten hoe zij met privacy omgaan, vind je hier het privacybeleid.

Global Heartbeats maakt gebruik van verschillende social media kanalen. Tevens wordt zo nu en dan een blogpost ondersteunt met een filmpje via You Tube. Om te weten hoe zij met privacy omgaan, vind je hieronder de link naar het privacybeleid van de verschillende social media.

Global Heartbeats maakt gebruik van links naar externe websites, hiermee verlaat je de website www.globalheartbeats.com. Om te weten hoe zij met privacy omgaan, verwijs ik je graag naar het privacybeleid van de betreffende website.

Global Heartbeats heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Global Heartbeats kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat Global Heartbeats zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via hello@globalheartbeats.com, dan wordt deze informatie verwijdert.

 

Waar worden de gegevens voor gebruikt

Global Heartbeats verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Wanneer je gebruik maakt van het contactformulier, wordt gevraagd je naam en e-mailadres op te geven. Deze gegevens zijn nodig om te kunnen reageren op jou bericht en worden ook alleen voor dat doel gebruikt. Je IP-adres wordt gebruikt om te controleren of je bericht geen spambericht betreft;
  • Wanneer je een reactie op een blogpost geeft, wordt gevraagd je naam en e-mailadres op te geven. Je naam wordt bij je reactie gepubliceerd, je e-mailadres wordt niet Je IP-adres wordt gebruikt om te controleren of je reactie geen spambericht betreft.

 

Met wie worden de gegevens gedeeld

Global Heartbeats heeft haar webhosting ondergebracht bij Antagonist B.V., zij verzorgen bijvoorbeeld de back-ups. Er is een verwerkingsovereenkomst afgesloten met Antagonist B.V.

Global Heartbeats verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, wordt een verwerkingsovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Global Heartbeats blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Hoe worden de gegevens beveiligd

Global Heartbeats neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en heeft passende technische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo is bijvoorbeeld de website versleuteld met een SSL-certificaat en voorzien van een two-factor authentication. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via hello@globalheartbeats.com

 

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Global Heartbeats gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy.

De cookies die gebruikt worden zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen er voor dat jouw gedrag op de website geanalyseerd kan worden om daarmee de website te verbeteren en beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Voor het verzamelen en analyseren van deze cookies wordt Google Analytics gebruikt. Er is een verwerkingsovereenkomst afgesloten met Google. Tevens zijn de gegevens zo goed mogelijk geanonimiseerd waardoor je IP-adres niet naar jouw persoonlijk is te herleiden. Ook worden er geen gegevens gedeeld en er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google producten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Hoe lang worden de gegevens bewaard

Global Heartbeats bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

De door jou verstrekte gegevens via het contactformulier om te kunnen reageren op een bericht, worden 1 jaar na ons laatste contactmoment verwijderd.

 

Welke rechten heb je

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Global Heartbeats en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij Global Heartbeats een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die zij van jou beschikt naar jou te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar hello@globalheartbeats.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraagt Global Heartbeats jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) onleesbaar. Dit ter bescherming van je privacy. Global Heartbeats reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

 

Wijzigingen

Global Heartbeats behoudt het recht wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.

 

Heb je vragen over deze privacyverklaring of over de wijze waarop je persoonsgegevens gebruik worden, neem vooral contact op via hello@globalheartbeats.com. Heb je een klacht over de manier waarop je persoonsgegevens gebruikt worden, laat het ook dan weten. Tevens wil Global Heartbeats je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Mei 2018